Menu

Bestyrelsen for Forældreforeningen Møns Fodboldklub

Udover det boldspilsmæssige har en kreds af forældrene til vores ungdomsspillere en særdeles stor aktivitet for at kunne tilbyde ungdomsafdelingen forskellige gode bl.a. udflugter, deltagelse i forskellige stævner, økonomisk hjælp til indkøb af træningsdragter, fester og meget andet.Alle forældre der har børn og unge indmeldt i MFK opfordres til at indgå i forældreforeningen enten som støttepersoner, eller deltagelse i foreningens forskellige arrangementer m.m.

Bestyrelsen

 

Formand

Louise Saksenborg
Græskevej 2
4780 Stege
Mail: louisesaksenborg@gmail.com
 

undefined


Kasserer

Louise Nedergaard
A.P. Hansensvej 6
4780 Stege
Tlf.: 60163484
Mail: louisebiel@gmail.com 

undefined


Bestyrelsmedlem

Pernille Keil 
Birkevænget 7
4780 Stege


Bestyrelsmedlem

Mette Andersen
Rødstensvej 10 
4780 Stege
Tlf: 60936229

undefined


Bestyrelsmedlem

Line Lou-Møller

4780 Stege


Suppleant

Jeanette Samsøe Keldborg

4780 Stege