Menu

Hvem er MFK Forældreforening

 Hvem er MFK Forældreforening

MFK Forældreforening er en selvstændig forening som består af forældre hvis børn er tilknyttet MFK Fodbold Ungdom.

Formål

Foreningens formål er at støtte MFK fodbold ungdom, således at det er til gavn for alle ungdoms hold uanset hvilket niveau de spiller på. Der lægges meget stor vægt på at den støtte der ydes går til sociale og sportslige arrangementer der er med til at fremme interesse for fodbold, trivsel og venskaber.

Hvordan bliver man medlem af Forældreforeningen?

Barnet bliver automatisk medlem, så snart barnet er registreret som medlem i MFK og ophører ved barnets   udmeldelse eller senest ved barnets overgang til seniorkontingent.

Enkeltstående personer kan frit indmelde sig i MFK forældreforening og derved støtte ungdomsafdelingen

Hvad støtter Forældreforening?

  Forældreforeningen giver tilskud til stævnegebyrer, indskud på holdkonto, samt f.eks. kørsel til særlige kampe for spillerne, træningslejre, socialt samvær for spillerne, diverse rekvisitter.

Tilskuddet ønskes fordelt således det dækker ”bredest muligt” og kommer flest mulige af MFK  ungdomsspillere til gode

Ønsker man at få tilskud til et arrangement sendes mail til et af bestyrelsens medlemmer.

Forældreforenings organisering.
 
Foreningen består af 7 medlemmer valgt på støtteforeningens generalforsamling som afholdes hvert år i februar.

Alle forældre der har eller har haft børn som deltager aktivt i MFK Fodbold, samt personer som ønsker at gøre en forskel, kan stille op til valg.

          Vi har VIRKELIG brug for DIN hjælp og støtte