Menu

Opstart i Møns FK efter corona

image
14. maj 2020 kl. 19:12

Hej Alle

I må gerne sende dette rundt til jeres spillere og forældre.

Møns FK har siden marts været lukket ned mht. al fodbold aktivitet dikteret af landets øverste myndigheder og sportens organisationer DIF og DGI, og i relation til os - DBU Sjælland. I skrivende stund ved vi intet om, hvornår stævner og turneringer starter op, og det eneste vi kan forholde os til er at fodboldklubber fra 11. maj har kunnet åbne igen for træning… og kun træning med en lang række forbehold.

Møns FK har i første omgang afventet retningslinjer for aktivitet og har helst villet starte med de ældste hold først for at være sikker på – hvis det på nogen måde kan give en sikker måde at agere på – hvordan vi som klub kan træne, og ligeledes være sikker på, at alle vores trænere er indstillet på at starte op med de smitterisici og følger, der er omkring corona.

Det kan anbefales, at den enkelte følger med i de anbefalinger som gives på bl.a. DBU`s hjemmeside, hvor der er en løbende opdatering. De aftaler som Møns FK traf i sidste uge om start af træning er allerede forældede i denne uge og det gør det ind i mellem svært at håndtere mht. at give tilstrækkelige orienteringer til alle. Vi er som klub meget interesserede i, at hvis der er forhold vi bør justere for adfærd omkring træning, at vi i så fald bliver kontaktet, og vi vil gøre hvad vi kan for at rette ind til alles bedste.  

Klubben her og nu:

 • Møns FK har indledningsvis valgt at opstarte med 11-mandsholdene her fra uge 20.
 • Møns FK vil først starte med 8-mands holdene fra uge 22 på tirsdage og/eller torsdage. Altså U9 / U10, U11 og U12.  Der kommer besked rundt fra trænerne.
 • Indtil videre – ALLE - man skal komme omklædt til træning – omklædningsrum må ikke benyttes.
 • Indtil videre – ALLE -der må kun trænes i grupper på max  9 + én træner – vi kan blive udfordret her da træneren ikke må bevæge sig mellem 2 grupper. Og spillerne må heller ikke bevæge sig mellem 2 grupper.
 • Indtil videre – UNGDOM - forældre må ikke være på banen under træning. Forældre aflevere og afhenter, evt. afventer i bilen.
 • Indtil videre – ALLE - ingen badning efter træning.
 • Indtil videre – ALLE - skal spritte hænder af før træning – klubben indkøber og fordeler til holdene.
 • Målmand bruger egne handsker – handskerne skal være vasket fra gang til gang.
 • Indtil videre – ALLE - skal have deres egen drikkeflaske med hjemmefra
 • Har man symptomer på sygdom melder man afbud til træning, og hvis man får konstateret COVID-19 meddeles dette til træner og klub.
 • Indtil videre – ALLE HOLD - skal det ikke forventes, at der i høj grad vil være spil og træning som det hidtil har været kendt, men spil og træning med en række restriktioner omkring spillerkontakt.
 • Efter træning skal træneren afvaske alle anvendte materialer. Gælder for ALLE hold.
 • Hvad angår yngste årgange U6 / U7 og U8 startes disse først op efter sommerferien.
 • Indtil videre kan der kun trænes på det baneområder der går under betegnelsen ”Hullet”.

 

Med venlig hilsen

Leif Rasmussen

Formand